obrazok

 

Centrum pedagogicko-psychologického

poradenstva a prevencie

Rimavská Sobota

Certifikované pracovisko Biofeedback

Súhrnné správy o zákazkách (§ 9 ods. 9, č. 25/2006 Z. z.)

1. zákazka

2. zákazka