obrazok

 

Centrum pedagogicko-psychologického

poradenstva a prevencie

Rimavská Sobota

Certifikované pracovisko Biofeedback

Zadávanie zákaziek v súlade s § 9 odst. 9 zákona o VO

1. zákazka

2. zákazka