obrazok

 

Centrum pedagogicko-psychologického

poradenstva a prevencie

Rimavská Sobota

Certifikované pracovisko Biofeedback

Kontakt

Riaditeľ: Mgr. Mária Hudcová

Zástupca: Mgr. Eva Füköová

Zamestnanci:  

 Mgr. Jana Ciráková, Špeciálny pedagóg,

 Mgr. Veronika Hanusková Orlovská, Psychológ,

 Mgr. Erika Slivová, Sociálny pedagóg,

 Mgr. Zuzana Urbanová Mináriková, Sociálny pedagóg,

 PhDr. Tatiana Hrablayová, Psychológ,

 Mgr. Katarína Svoreňová, Psychológ,

 Mária Balázsová, Hospodársko-administratívny pracovník,

 Andrea Árvaiová, Sociálny zamestnanec,

 Mgr. Miriama Budinská, Špeciálny pedagóg,

 

Adresa: Hviezdoslavova 441/10

 979 01 Rimavská Sobota

Telefón: +421 (0) 47 56 23 543

Mobil: +421 (0) 940 764 782

E-mail:

Napíšte nám