obrazok

 

Centrum pedagogicko-psychologického

poradenstva a prevencie

Rimavská Sobota

Certifikované pracovisko Biofeedback

Kontakt

Riaditeľ: Mgr. Mária Hudcová

Zástupca: Mgr. Eva Füköová

Zamestnanci:  

 Mgr. Jana Ciráková, Špeciálny pedagóg

 Mgr. Veronika Hanusková Orlovská, Psychológ

 Mgr. Erika Slivová, Sociálny pedagóg

 Mgr. Zuzana Urbanová Mináriková, Sociálny pedagóg

 PhDr. Tatiana Hrablayová, Psychológ

 Mgr. Katarína Svoreňová, Psychológ

 Mgr. Mariola Jančiová, Psychológ

 Mária Balázsová, Hospodársko-administratívny pracovník

 Andrea Árvaiová, Sociálny zamestnanec

 Mgr. Miriama Budinská, Špeciálny pedagóg

 

Adresa: Hviezdoslavova 441/10

 979 01 Rimavská Sobota

Telefón: +421 (0) 47 56 23 543

Mobil: +421 (0) 940 764 782

E-mail:

Napíšte nám