obrazok

 

Centrum pedagogicko-psychologického

poradenstva a prevencie

Rimavská Sobota

Certifikované pracovisko Biofeedback

Súbory na stiahnutie:

» Informovaný súhlas psychologické/špeciálnopedagogické vyšetrenie » Informovaný súhlas PROFOR pre ZŠ » Informovaný súhlas PROFOR pre SŠ » Informovaný súhlas PROFOR pre SŠ nad 18 rokov » Informovaný súhlas psychologické/špeciálnopedagogické vyšetrenie nad 18 rokov » Dotazník pre rodičov ŠZ » Dotazník pre rodičov ŠZ SZP » Cestne vyhlasenie SZP » Metodické usmernenie k hodnoteniu žiakov so ŠVVP - súhrn » Príloha k metodickému usmerneniu k hodnoteniu žiakov so ŠVVP - tabuľka » Prihláška na diagnostické / psychologické vyšetrenie SZP » Prihláška na psychologické/špeciálnopedagogické vyšetrenie