obrazok

 

Centrum pedagogicko-psychologického

poradenstva a prevencie

Rimavská Sobota

Certifikované pracovisko Biofeedback

Čo je to Biofeedback?

EEG biofeedback (neurofeedback, neuroterapia) je relatívne nová liečebná metóda. V 60. rokoch 20. storočia sa začala využívať v USA, odkiaľ sa rozšírila do celého sveta a v 90. rokoch sa v širšej miere dostala aj na Slovensko. Podstata spočíva vo využití princípu tzv. biologickej spätnej väzby na autoreguláciu mozgovej aktivity. Pôvodný biofeedback- biologická spätná väzba existuje doslova odjakživa. Je to mechanizmus, ktorým život udržiava sám seba živým, je to informácia, ktorú dostáva každý živý organizmus o výsledkoch svojho správania. To, čo robí príroda spontánne, pri neuroterapii vykonáva terapeut, vybavený modernými prístrojmi.

EEG biofeedback je vysoko špecifická metóda, ktorá umožňuje autoreguláciu frekvencie elektrickej aktivity mozgu (mozgových vĺn) opakovaným tréningom, prostredníctvom špeciálneho počítačového programu. Vďaka prístrojovému vybaveniu mozog dostáva okamžitú, cielenú a presnú informáciu o ladení (prípadne „rozladení“) svojich mozgových vĺn a pomocou tréningu sa môže naučiť, ako ich uviesť do súladu. Takto kleint trénuje mozog podľa individuálnych potrrieb tak dlho, pokým si nový spôsob fungoavnia neosvojí. Výsledkom je, že mozog sa hravou formou lepšie a efektívnejšie využívať svoje schopnosti a kapacitu. V mnohých prípradoch trvale prejde na novonaučený spôsob regulácie organizmu (optimálne vyladenie EEG), čím dochádza k odstráneniu rôznych obtiaží (napr. v učení, správaní). EEG Biofeedback je účinný v 60 – 90% prípadov, je to metóda nebolestivá s trvalými a dokázateľnými výsledkami v širokom spektre klientely.

Ako vyzerá tréningová hodina EEG – Biofeedback ?

Klient uvoľnene sedí v poholdnom kresle, na hlave má na príslušných miestach pripevnené snímacie elektródy. Špeciálny program vytvorený pre EEG – Biofeedback tréning umožňuje z mozgovej aktivity filtrovať frekvenčné pásma vychádzajúce z elektród. Frekevenčné pásma sú premietané na monitor terapeuta. Ďalším programovým spracovaním sú tieto frekvenčné pásma graficky a zvukovo modofikované do jednotlivých prvkov „počítačovej hry“ na monitore klienta. Ten sledovaním monitoru v reálnom čase vidí svoju mozgovú aktivitu, ktorú následne môže ovplyvňovať. Opakovaným vnímaním a uvedomovaním si tejto skutočnosti sa mozog naučí pracovať bez chýb, ktorých sa dopúšťal v rámci poruchy a novonaučenú „správnu“ frekvenciu si natrvalo osvojí.

Ktoré potiaže možno Biofeedbackom úspešne korigovať?

· Poruchy pozornosti, učenia a správania, syndróm hyperaktivity, špecifické poruchy učenia (korekcia)

· Impulzivita, nesústredenosť, agresivita, posilnenie vôle, zvýšenie sebaovládania

· Poruchy spánku, úzkostné poruchy a panické ataky, depresívne ladenie osobnosti, nadmernú trému a napätie při podávaní výkonov

· Obmedziť počet a intenzitu záchvatov epilepsie

· Poúrazové stavy (hlava, mozog), pomôže uľahčiť rehabilitáciu pri detskej mozgovej obrne, cievnych a mozgových príhodách.

Ilustračný obrázok BFB

V CPPPaP Rimavská Sobota sa metóde EEG – Biofeedback venuje Mgr. Erika Slivová. Jednotlivé sedenia s klientom sú bezplatné v rozsahu jednej tréningovej hodiny týždenne. Informácie poskytuje p. Mgr. Slivová na t.č. 0918901540, metóda je bezplatná.

Zdroje: www.poruchy-uceni.cz, www.dyscentrum.sk  obrázky sú ilustračné