obrazok

 

Centrum pedagogicko-psychologického

poradenstva a prevencie

Rimavská Sobota

Certifikované pracovisko Biofeedback

Primárna prevencia:

Preventívne besedy, prednášky a programy realizujeme v materských, základných a stredných školách na základe ponukového listu a dohody so školami.

 

Sekundárna prevencia:

V rámci sekundárnej prevencie realizujeme krízové intervencie v triedach, ďalej klubové stretnutia detí s problémami v správaní ako napr. "R - klub" alebo "Klub Kamarát". Informácie o klubových stretnutiach a prihláška (vypĺňa výchovný poradca ZŠ/SŠ po dohode s CPPPaP) si môžte stiahnuť v sekcii "Tlačivá".

 

Súbory na stiahnutie:

» Ponuka tém prevencie 2018_19