obrazok

 

Centrum pedagogicko-psychologického

poradenstva a prevencie

Rimavská Sobota

Certifikované pracovisko Biofeedback

Interné materiály

Interné materiály
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti šk . rok 2018 / 19
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti šk. rok 2017/18
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti šk . rok 2016 / 17
Správa na výchovno-vzdelávacej činnosti šk. rok 2015 / 2016
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti šk. rok 2014 / 2015
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti šk. rok 2013 / 2014
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti šk. rok 2012 / 2013