obrazok

 

Centrum pedagogicko-psychologického

poradenstva a prevencie

Rimavská Sobota

Certifikované pracovisko Biofeedback

Správy o zákazkách s nízkou hodnotou

Správy o zákazkách s nízkou hodnotou
Rok
Súhrnná správa o zákazke 1.kvartál 2015
Súhrnná správa o zákazke 2.kvartál 2015
Súhrnná správa o zákazke 3.kvartál 2015
Súhrnná správa o zákazke 4.kvartál 2015
Súhrnná správa o zákazke 1.kvartál 2014
Súhrnná správa o zákazke 2.kvartál 2014
Súhrnná správa o zákazke 3.kvartál 2014
Súhrnná správa o zákazke 4.kvartál 2014